บริษัท พี ชายน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 2 ซอยอ่อนนุช 74/1 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

 TEL : 02-321-2844  FAX : 02-721-7699

 HOTLINE : 063-242-9888  E-MAIL : PSLABCARCOATING@GMAIL.COM